Soluble cool น้ำมันหล่อเย็น

เป็นน้ำยาหล่อเย็นอเนกประสงค์คุณภาพสูงประเภทผสมน้ำสำหรับงานตัดกลึงเจียรไนโลหะทุกประเภท ป้องกันสนิมระหว่างการผลิตได้ดีมีการพัฒนาและเลือกใช้สารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษทำให้มีคุณสมบัติในการแทรกซึมและการหล่อลื่นสูง ทั้งยังยั้งการเกิดฟองได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาการบูดเน่าและแยกตัวจากน้ำมันปนเปื้อน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

.

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด