IMP (Disodium Inosinate) (ไดโซเดียม อินโนซิเนต) i+g

ไดโซเดียม อินโนซิเนต (Disodium Inosinate) หรือ ไอเอ็มพี (IMP: Inosine Monophosphate) มักจะถูกใช้เป็นตัวเพิ่มรสชาติในอาหารต่างๆ เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มันฝรั่งทอด โดยใช้ผสมร่วมกับผงชูรส (MSG: Monosodium Glutamate) และอาจใช้ผสมร่วมกับ Disodium Guanylate (GMP: Guanosine Monophosphate) ซึ่งสารที่ได้ระหว่างการผสม IMP และ GMP จะเรียกว่า Disodium 5-ribonucleotides ตัวสารไดโซเดียม อินโนซิเนต (IMP) โดยปกติจะถูกผลิตจากเนื้อสัตว์และเนื้อปลา แป้งมันเป็นต้น

รหัสสินค้า: IMP (Disodium Inosinate) (ไดโซเดียม อินโนซิเนต) i+g หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Disoduim 5 inosinate nucleotide หรือ IMP หรือ สารไอเอ็มพี เป็นสารเสริมกลิ่นรส (flavour enhancer) ให้รสอูมามิ เหมือนกับ ผงชูรส (monosodium glutamate : MSG) และ disodium 5-guanylate (GMP) เมื่อนำ IMP และ GMP มารวมกันกับ MSG หรือกับอาหารที่มีกลูตาเมต (glutamate) อิสระตามธรรมชาติ คือรสอุมามิที่เข้มข้นมากขึ้น

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด