GLP-04 แกลอน(มือ1) 25L

คำอธิบาย

แกลอนรุ่น GLP-04 ใช้วัตถุดิบ พลาสติก HDPE (High Density Polyethylene)
แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกง่าย ใช้งานได้หลายครั้ง มีหูจับ ยกง่าย นิยมใช้กับงาน ปุ๋ย เกษตร อุตสาหกรรมเครื่องปรุง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเคมี และอื่นๆ

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด