Citric Acid Monohydrate กรดมะนาว ซิตริก แอซิด โมโนไฮเดรต

กรดมะนาว ซิตริก แอซิด โมโนไฮเดรต (Citric Acid Monohydrate) เป็นสารให้ความเปรี้ยวแหลม มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กสีขาว ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดี กรดซิตริกโมโนไฮเดรต จะมีความชื้นมากกว่าแบบแอนไฮดรัส และให้ความเปรี้ยวที่น้อยกว่าแบบแอนไฮดรัส กรดซิตริก เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอาหารและเครื่องดื่ม

รหัสสินค้า: Citric Acid Monohydrate กรดมะนาว ซิตริก แอซิด โมโนไฮเดรต หมวดหมู่: , ,

คำอธิบาย

 

เหมาะสำหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร,อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องสำอางกรดมะนาวนิยมเติมลงในน้ำลวก หรือน้ำแช่ผัก และผลไม้ก่อนการแปรรูป ช่วยให้สีของผักผลไม้ขาว หรือไม่เปลี่ยนสี ปริมาณที่ใช้คือ 5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แช่นาน 10-15 นาที

ข้อมูลทั่วไป

กรดมะนาว โมโนไฮเดรต สารให้ความเปรียว ให้รสเปรี้ยว อ่อนกว่า ชนิด Anhydrous แต่จะมีราคาถูกกว่า กรดมะนาว โมโนไฮเดรต เป็นกรดอินทรีย์ชนิดที่ให้ รสเปรี้ยว ใช้ปรับ pH ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อชนิดอ่อนๆ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ฉีดพ่นทางใบร่วมกับปุ๋ยจะช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางใบได้ดียิ่งขึ้น

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด