16691 BFX-1 เครื่องไอศกรีมบริซซาร์ด เครื่องปั่นไอศกรีมโฮริโอ Blizzard machine

รายละเอียดเพิ่มเติม

16691 BFX-1 เครื่องไอศกรีมบริซซาร์ด เครื่องปั่นไอศกรีมโฮริโอ Blizzard machine
รุ่น BFX-1
ปรับความเร็วรอบได้ถึง 5 ระดับ
วัสดุสแตนเลสไม่เป็นสนิม
กำลังมอเตอร์ 350w
แรงดันไฟฟ้า : 220v /50-60Hz

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด