12948 Ammonium Bicarbonate แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต

รหัสสินค้า: 12948 Ammonium Bicarbonate แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

🐱สรรพคุณ
แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (Ammonium Bicarbonate) หรือเบคกิ้งแอมโมเนีย (Baking Ammonia) หรือเรียกว่า เฉาก่า ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) เพื่อเป็นสารทำให้ขึ้นฟู (Leavening Agent) ในปาท่องโก๋และคุ้กกี้ (Cookie) มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวที่อุณหภูมิห้อง มีกลิ่นของแอมโมเนียเล็กน้อยและสามารถละลายได้ดีในน้ำ

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด