12939 potassium hydroxide โปรแตสเซียม ไฮดรอกไซด์

คุณสมบัติทั่วไป

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์  เป็นของแข็งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น น้ำหนักโมเลกุล 56.10 จุดหลอมเหลว 360 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 2.04 สามารถทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โปแตสเซียมคาร์บอเนต โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าในน้ำเกลือโปแตสเซียมคลอไรด์คล้ายกับวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นสาระสำคัญสำหรับผลิตสบู่ชนิดอ่อน และสบู่เหลว กระดาษและใยสังเคราะห์ ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่เป็นอัลคาไลน์เซลล์ (Alkaline cell) และใช้ผลิตโปแตสเซียมคาร์บอเนตชนิดความบริสุทธิ์สูง สำหรับอุตสาหกรรมแก้ว อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นด่างแก่และมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงต่อเนื้อเยื่อ แต่น้อยกว่าฤทธิ์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ การสัมผัสถูกผิวหนังทำให้ระคายเคืองโดยดูดซึมผ่านผิวหนังได้ การกลืนกินทำให้ไอ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน คอหอยและหลอดอาหารอักเสบ และหากสัมผัสถูกตาทำให้ระคายเคือง สามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะหลายชนิด เช่น ดีบุก ทองแดง แมกนีเซียม สังกะสี เกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งติดไฟได้ การสลายตัวของสารจากความร้อนเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากนี้ยังทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์บางชนิดด้วย จุดเดือด : 1324 °C, จุดหลอมเหลว : 361 °C

ประโยชน์ด้านต่างๆ

คำอธิบาย

อุตสาหกรรมที่ใช้

– ใช้ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ เป็นอัลคาไลน์เซลล์

– ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล, โรงงานปิโตรเลี่ยม

– ใช้ในกระบวนการผลิตสบู่

– ใช้ในกระบวนการผลิตแก้ว

– ใช้ในกระบวนการ Saponification ของไขมัน

– ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

– ใช้เป็นสารทำความสะอาด (cleaner)

การจัดเก็บ

– เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

– เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง

– เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

– เก็บห่างจากการสัมผัสกับน้ำ

– ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้

– ให้ล้างทำความสะอาดร่างกาย ให้ทั่วถึงภายหลังทำการเคลื่อนย้าย

 

ข้อมูลทั่วไป

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด่างคลี เป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์ของโพแตสเซียม มีสูตรโมเลกุลว่า KOH เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่นเดียวกับ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Caustic Soda) (โซดาไฟ)

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด