12937 calcium nitrate แคลเซียมไนเตรท

แคลเซียมไนเตรท Calcium nitrate  : Ca(NO3)2 เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ อยู่ในรูปของแคลเซียมเพคเตรท (calcium pectate) ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง (เช่นเดียวกับกระดูกในคน) ส่งผลให้พืชมีความกรอบ และรักษาความสดได้นาน หน้าที่ของแคลเซียมอีกหน้าที่หนึ่ง คือ ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณของฮอร์โมนพืช โดยอยู่ในรูปของ calmodulin (Ca+protein) ทำให้เกิดการตอบสนองทางสรีระวิทยาต่างๆ ในพืช เช่น การออกดอก การร่วงของใบ เป็นต้น

แคลเซียม (Ca) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ หน้าที่หลักภายในพืชจึงเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและเซลล์พืช นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์อีกด้วย การดูดใช้แคลเซียมของพืชจะขึ้นกับอิออนตัวอื่นในสารละลาย โดยเฉพาะเมื่อมีไน เตรทจะทำให้ดูดใช้แคลเซียมได้ดีขึ้น

พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ แคลเซียมอิออน (Ca2+) แหล่งแคลเซียมที่ดีที่สุดคือ แคลเซียมไนเตรท เนื่องจากละลายง่าย ราคาไม่แพง อีกทั้งยังให้ธาตุไนโตรเจนได้ด้วย ในปุ๋ยไนเตรท (Nitrate) จะต้องถูกใช้อย่างรวดเร็วโดยพืชเพราะมันจะสูญเสียง่ายจากการซึมชะละลาย (Leaching) หรือกระบวนการเปลี่ยนไนเตรทเป็นไนโตรเจน (Denitrification) โดยแบคทีเรีย

การใช้แคลเซียมไนเตรทพ่นทางใบ ควรเข้าใจว่าแคลเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ยาก สำหรับไนโตรเจนค่อนข้างเร็ว ดังนั้นอาจพบว่าแคลเซียมอาจติดอยู่ที่ผิวใบเอามือลูบอาจเห็นเป็นฝุ่นขาวๆ หรือไม่มีสี การใช้ปุ๋ยชนิดนี้แนะนำให้ใส่ทางดินจะให้ผลดีกว่า และประหยัดกว่า

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับ

กรรมวิธีการผสม

  1. เทน้ำสะอาด10ลิตร ผสมกับแคลเซี่ยมในเตรท1,200กรัม คนให้ละลายเข้ากัน ผสมใหม่ๆ จะขุ่น ตั้งทิ้งไว้สักครู่
  2. เทน้ำสะอาด10ลิตรทีเหลือ ผสมกับกรดบอริค400กรัม คนให้ละลายเข้ากัน เหมือนกัน ผสมใหม่ๆ จะขุ่นตั้งทิ้งไว้สักครู่ พอทานข้าวหนึ่งมื้อ ดื่มโอเลี้ยง 1 แก้ว หมดแล้ว
  3. ก็จะเกิดการตะกอนได้น้ำใสๆ แล้ว ให้เราใช้เฉพาะน้ำใสๆ ที่ได้่จากสารละลายทั้งคู่ นำมาเทผสมกันเลยค่ะ ก็เป็นอันว่าเสร็จสรรพ….เรียบร้อย
  4. จะเติม หรือ ไม่เติมสารที่มีประโยชน์ต่อพืชอย่างอื่นเช่น เเม๊กนิเซียม หรือธาตุึอาหารเสริมชนิดซองที่มีวางขาย (ชนิดผงละลายน้ำ) อย่างอื่นไปด้วยก็ตามใจ แต่อย่าให้มากนัก เนื่องจากจะเพิ่มไปความเข้มข้นให้สารละลายให้สูงมากเกิน ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเป็นผลดีต่อพืชเท่าไร

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด