12277 แท่งแก้วคนสาร (Glass Rod) 30 cm

แท่งแก้วคนสาร (Glass Rod)

– มีลักษณะเป็นแท่งแก้วยาวปลายแบน
– ใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
– ใช้ช่วยในการเทสารละลายไปยังพาชนะอื่น โดยเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคน วิธีนี้จะทำให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารละลายได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำจาก Borosilicate glass

สามารถทนความร้อนสูง

ทนต่อสารเคมี

ไม่ทำปฎิกิริยาใดๆ ต่อส่วนผสม

💰 ราคาชิ้นละ 29.-

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด