🌈 12954 MT-2500 เครื่องเขย่าหลอดแก้วทดลอง ห้องแล็บ

🌈 12954 MT-2500 เครื่องเขย่าหลอดแก้วทดลอง ห้องแล็บ

รายละเอียด
รูปแบบการใช้งาน เขย่าคน /ตั้งเวลาได้ / ใช้งานได้ต่อเนื่อง
รอบหมุน 100-2500rpm
amplitute 4mm
ตั้งเวลา 1min-99h59min
ปริมาณ สามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ
น้ำหนัก <5.5kg
input 70w
ขนาด 410*276*432mm
น้ำหนักตัวเครื่อง 20kg.

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌈 12954 MT-2500 เครื่องเขย่าหลอดแก้วทดลอง ห้องแล็บ เครื่องคนสารเคมี หลอดแก้วทดลอง🌈 12954 MT-2500 เครื่องเขย่าหลอดแก้วทดลอง ห้องแล็บ เครื่องคนสารเคมี หลอดแก้วทดลอง🌈 12954 MT-2500 เครื่องเขย่าหลอดแก้วทดลอง ห้องแล็บ เครื่องคนสารเคมี หลอดแก้วทดลอง

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด