เครื่องปั่น รุ่น FJ HOMOGENIZER โฮโมจิไนเซอร์ ปั่นของเหลว โลชั่น ครีม แรงเฉือนละเอียด

โฮโมจิไนเซอร์ เครื่องปั่นของเหลว โลชั่น ครีม แรงเฉือนละเอียด ใช้เพื่อการผสม (mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน เกิดอิมัลชัน (emulsion) คงตัว สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

✏️รายละเอียดตัวเครื่อง

🎉รหัสสินค้า 13121 รุ่น FJ200
✅ความเร็วรอบ : 300-23000 r/min
✅เหมาะกับขนาด : 30-1500 ml
✅input : 280 W
✅output : 200 W
✅ขนาดตัวเครื่อง : 220*340*600
✅ขนาดตัวที่เหมาะสม : 12g/18g
✅การใช้งาน : สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
✅กระแสไฟฟ้า : AC 220V / 50HZ

💸 22000.-

🎉รหัสสินค้า 13122 รุ่น FJ300-SH
✅ความเร็วรอบ : 300-18000 r/min
✅เหมาะกับขนาด : 100-13000 ml
✅input : 510 W
✅output : 300 W
✅ขนาดตัวเครื่อง : 210*310*700
✅ขนาดตัวที่เหมาะสม : 28g/36g
✅การใช้งาน : สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
✅กระแสไฟฟ้า : AC 220V / 50HZ

💸 29000.-

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด