กรดอะซิติก / กรดน้ำส้ม

ประโยชน์กรดอะซิติก

เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำส้มสายชู น้ำส้มสายชู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกรดอะซิติกมาเจือจางให้มีความเข้มข้นประมาณ 4-18% โดยปริมาตร

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. น้ำส้มสายชูหมัก น้ำส้มสายชูหมัก หรือ น้ำส้มสายชูแท้ เป็นน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเพียงอย่างเดียว โดยใช้วัตถุดิบสำคัญ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งจากข้าว หรือแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ รวมถึงกากน้ำตาล และผลไม้ชนิดต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอนการหมัก

2 ขั้นตอน คือ – การหมักน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) – การหมักแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิกติก (acetic acid fermentation)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรดอะซิติก(Acetic acid) หรือ กรดน้ำส้ม หรือ กรดเอทาโนอิก (Ethanoic acid) เป็นกรดอินทรีย์ (Organic acid) มีสูตรทางเคมี คือ CH3COOH

จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำส้มสายชู รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และทางการแพทย์

คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี

– กรดอะซิติกเป็นของเหลวใส ไม่มีสี

– สูตรโมเลกุล : CH3COOH

– น้ำหนักโมเลกุล : 60.05 กรัม/โมล

– ความหนาแน่น: 1.05 กรัม/ลบ.ซม.

– จุดเดือด : 118.1 °C – เป็นของแข็งได้ที่อุณหภูมิ 16.67 ◦C หรือต่ำกว่า

– มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว – รวมตัวได้ดีกับน้ำ แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน

 

การจัดเก็บ

– เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

– เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง

– เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

– เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง

– เก็บไว้ให้ห่างจากเส้นใยหรือเสื้อผ้าหรือวัสดุไวไฟ

– แหล่งจัดเก็บเข้าออกได้สะดวก

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด